Loading...

约翰 汤普森简易钢琴教程3john thompson seasiest piano course

10(少于10人评价)

  • 酷爱1
  • 好听0
  • 能听0
  • 难听0
  • 噪音0
艺人: 阿D
语种: 国语
唱片公司:
发行时间: 2018年11月12日
专辑类别: 合集、杂锦
专辑风格: 古典音乐 Classical, 独奏 Recital
约翰 汤普森简易钢琴教程3

我的评价: 很差 较差 还行 推荐 力荐

阿D专辑介绍:

给学生们的上课cd

下载高品质MP3
disc 1
1 旋律 3612  
2 蜜蜂 4359  
3 无事生非 63019  
4 有些人 4643  
5 动物展览会 6474  
6 在堤岸上 4151  
7 日出 57646  
8 黄鼠狼逃跑了 4419  
9 布吉乌吉舞曲 4691  
10 知更鸟罗宾 20091  
11 曳步舞 14711  
12 影子舞 3896  
13 玩杂耍的人 2847  
14 杂技演员 3473  
15 我喜欢节奏 2500  
16 部落舞 4185  
17 步态舞 4055  
18 和弦 2269  
19 跳跃的和弦 2849  
20 分解和弦练习曲 2459  
21 古老的曲调 4596  
22 双手交叉练习曲 1979  
23 中国大戏院 3240  
24 农民舞曲 4365  
25 降b大调练习曲 2462  
26 我的太阳 7007  
27 牛仔之歌 7413  
28 小雷格泰姆 3840  
29 假日之歌 3861  
30 嚓,嚓,嚓 4599  
31 月光下 3636  
32 你好吗 2957  

受欢迎的乐评

我来说两句

您需要登录后才可以留言,新用户 注册虾米帐号

13条简评

12 下一页 (第1页, 共13条)
Top
Host: , Process All 0.9513s Memory:8168.74k