Loading...

聊斋贰 影视原声配乐集聊斋贰 电视原声带

10(少于10人评价)

  • 酷爱3
  • 好听1
  • 能听0
  • 难听0
  • 噪音0
艺人: 武聆音雄
语种: 纯音乐
唱片公司: 武聆音雄
发行时间: 2018年06月19日
专辑类别: 原声带、影视音乐
专辑风格: 电视原声 Television Music, 原声 Soundtrack
聊斋贰 影视原声配乐集

我的评价: 很差 较差 还行 推荐 力荐

下载高品质MP3
disc 1
1 飞仙湖 陈国樑 15861  
2 游山玩水 陈国樑 6103  
3 仙笛 陈国樑 5411  
4 仙露池 陈国樑 4071  
5 离愁 陈国樑 3663  
6 悲情 陈国樑 5604  
7 欢快 陈国樑 5966  
8 忧伤 陈国樑 3232  
9 悲壮 陈国樑 3637  
10 悲壮II 陈国樑 2506  
11 重回那天那地主题 陈国樑 6000  
12 陈国樑 3526  
13 欢快II 陈国樑 3461  
14 欢喜 陈国樑 13140  
15 重回那天那地主题II 陈国樑 4451  
16 陈国樑 2514  
17 圆寂 陈国樑 2493  
18 激战 陈国樑 5225  
19 预感 陈国樑 1749  
20 Bali (出自Meditation专辑) 1716  
21 七煞桃花阵 陈国樑 1851  
22 离别 陈国樑 3418  

受欢迎的乐评

我来说两句

您需要登录后才可以留言,新用户 注册虾米帐号

12条简评

12 下一页 (第1页, 共12条)
Top
Host: , Process All 0.7632s Memory:7707.8k